Home » gujarati » Lawyer is zero in Family Court Jokes

Lawyer is zero in Family Court Jokes

વકીલ પુત્રે કહ્યું : ‘પપ્પા, મમ્મીએ મને માર્યું’
‘જો ભાઈ, ઉપલી કોર્ટે કરેલી સજા વિશે નીચલી કોર્ટમાં અપીલ નથી થઈ શકતી !’

MBit : Lyrical.ly- Easy Video maker App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shares