Home » gujarati » Natu ane Natu ni Mummy Jokes

Natu ane Natu ni Mummy Jokes

નટુ : મારી મમ્મીને નવી નવી વાનગીઓ બહુ ભાવે.
ગટુ : એમ ? આજે જમણમાં શું બનાવ્યું હતું ?
નટુ : એમ તો જમવાનું અમે હૉટેલમાં જ રાખીએ છીએ.

MBit : Lyrical.ly- Easy Video maker App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shares