Home » gujarati

Marriage Quotes11

Marriage True Quotes in Gujarati

લગ્ન એવી ઘટના છે જેમાં ઘા થતાં પહેલાં જ હળદર લગાય છે.


 


 


પરણેલાઓ માટે ખાસ સલાહ :::
.
જ્યારે પણ ફ્રિઝમાંથી પાણીની બોટલ લો ત્યારે ભરીને જ પાછી ... Read More »